Pollo 1

Tomatensauce, Mozzarella, Pouletstreifen, Paprika und Champignons

CHF17.50